grafitischoolspullen

Wachtlijst

Datum laatste actualisatie van de getoonde wachttijden: 30-4-2024. De genoemde wachttijden zijn enkel een indicatie en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


We doen ons best u zo spoedig mogelijk te helpen, maar kunnen een wachttijd helaas niet voorkomen.


Aanmeldingswachttijd:
Voor volwassenen: op dit moment een aanmeldstop
Voor kinderen en jongeren: 8-10 weken


Behandelwachttijd (wachttijd tussen intakegesprekken en start behandeling):
Voor volwassenen: geen
Voor kinderen en jongeren: geen


Indien de wachttijd langer is dan de Treeknormen (van aanmelding tot start behandeling maximaal 14 weken) en/of de cliënt aangeeft niet zolang te willen wachten, verwijst BRight GGZ de cliënt naar zijn/haar zorgverzekeraar voor zorgbemiddeling.