matrousjkapennen

Voor verwijzers

Hulp aan kinderen

BRight GGZ biedt kinderen, jongeren en hun gezinnen hulp na trauma. Wij zijn gespecialiseerd in hulpverlening na seksueel trauma binnen en buiten het (familie) systeem. Wij bieden zowel specialistische GGZ als generalistische basis GGZ zorg. In overleg met u als verwijzer kan bekeken worden wat de best passende verwijzing is.

We starten met specialistische (spel) diagnostiek om een inschatting te kunnen maken van de ernst van de klachten en van het effect van het misbruik op de ontwikkeling van het kind. We kijken ook naar de sterke en minder sterke kanten van het gezin en naar de impact van het misbruik op de gezinsleden. Naast de reguliere traumabehandelingen, zie behandelaanbod trauma , hebben wij ook een groepsaanbod voor meisjes die slachtoffer zijn van misbruik binnen hun eigen systeem, zie behandelaanbod seksueel misbruik. Het deelnemen aan deze groep Niet de enige kan afhankelijk van de mogelijkheden en behoeften van de client gecombineerd worden met een individuele behandeling. Het kan ook plaatsvinden voor of na een individuele behandeling. Zie voor verdere informatie over ons groepsaanbod op de website van de ggd.

Hulp aan jongeren en volwassenen

Wij bieden ook hulp aan jongeren en volwassenen na (eenmalig) seksueel misbruik. Ook hierbij maken wij tijdens de intake een inschatting van de ernst van de klachten, krachten van de persoon en mogelijkheden van ondersteuning door de omgeving. Op basis hiervan komen we met een behandelvoorstel. Naast reguliere individuele traumabehandeling en eventuele ondersteunende contacten met de familie, bieden wij ook een copingversterkend groepsaanbod Hoe verder.

BRight GGZ werkt, met het oog op een goede verwerking en versterking na traumatische gebeurtenissen, graag samen met ketenpartners. Wij werken nauw samen met ketenpartners in de specialistische jeugdhulp en zitten ook in diverse samenwerkingsverbanden van hulpverleners die zich richten op opvang van en hulpverlening aan volwassenen en kinderen die blootgesteld zijn aan huiselijk en/of seksueel geweld, zie ook ons Behandelaanbod.

Voor (vragen over) aanmeldingen kunt u ons bellen tijdens het dagelijks telefonisch spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur of u kunt ons mailen , info@brightggz.nl met het verzoek contact op te nemen.