grafitimatrousjka

Visie

We vinden het belangrijk dat specialistische GGZ behandeling bereikbaar en beschikbaar zijn voor iedereen die dit nodig heeft.

Wij proberen daarom onze hulp af te stemmen op de problemen, de verwachtingen, de wensen, de mogelijkheden en de krachten van degenen die zich bij ons aanmelden, zodat we tot een goede samenwerking kunnen komen om verandering te realiseren.

We hebben de kennis en ervaring om uiteenlopende en complexe problematiek te behandelen. Wij werken met een multidisciplinair team en zijn daardoor in staat problemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Ook kunnen we behandelingen combineren, zodat we goed passende hulp kunnen bieden.