tekening2tekening3

Trauma

Na een heftige gebeurtenis kunnen kinderen en jongeren en volwassenen klachten ontwikkelen. Vaak verminderen deze klachten na enige weken, maar soms blijven ze aanhouden. Veel voorkomende klachten zijn: last van opdringende beelden of elke keer terug moeten denken aan wat er is gebeurd en zich dan heel naar voelen, waardoor men allerlei zaken gaat vermijden. Ook kunnen er moeilijkheden zijn met concentratie of in- en doorslapen of is men heel alert en schrikachtig. Daarnaast voelen mensen zich vaak schuldig, terwijl ze weten dat ze niet schuldig zijn. Bij kinderen valt op dat ze vaak bepaald spel herhalen.

Soms is er niet sprake van een ingrijpende gebeurtenis, maar van een chronische stressvolle of traumatiserende situatie, waarin bijvoorbeeld de omgeving ook te weinig steun kan bieden aan het kind of de jongere. Dit kan tot ernstige problemen in het functioneren of de ontwikkeling leiden.

We bieden verschillende vormen van traumabehandeling om de klachten te verhelpen en het functioneren te verbeteren:

Individuele behandeling voor kinderen en jongeren

Traumagerichte Cognitieve gedragstherapie, Writejunior, Narratieve Exposure Therapie, inzicht gevende psychotherapie en speltherapie

Bij deze therapievormen verwerken kinderen en jongeren de ingrijpende gebeurtenissen door in een veilige omgeving te spelen, te vertellen, te schrijven of te tekenen over wat zij hebben meegemaakt en afstand te nemen van de gedachten en gevoelens die zij hierbij onbewust over zichzelf en anderen hebben ontwikkeld. Ook wordt informatie gegeven hoe de meeste kinderen reageren op dergelijke gebeurtenissen, zodat ze hun gedachten en gevoelens en gedrag beter kunnen begrijpen.

EMDR

Dit is een kortdurende therapievorm waarbij teruggedacht moet worden aan de nare gebeurtenis maar tegelijkertijd op een andere prikkel gelet moet worden. Hierdoor wordt het natuurlijke verwerkingssysteem gestimuleerd en wordt de gebeurtenis met een andere betekenis opgeslagen in de hersenen, waardoor het terugdenken aan het trauma minder ontregelend werkt en de klachten verminderen. De vorm van de behandeling wordt hierbij aangepast aan de leeftijd van het kind. Zie www.emdrkindenjeugd.nl

Copingversterkende behandeling

Dit is een behandeling voor de kinderen en jongeren waarbij het kind of de leefsituatie nog te instabiel is om het trauma te gaan verwerken. De behandeling is erop gericht de klachten beter te leren hanteren en ondanks de symptomen beter te gaan functioneren.

Systeembehandeling

Hierbij krijgen ouders begeleiding in hoe zij hun kind zodanig kunnen ondersteunen bij het verwerken van het trauma dat dit de ontwikkeling van hun kind ten goede komt. Ook kan gezinstherapie plaatsvinden om de impact van het trauma op de gezinsleden te bespreken en elkaars gedrag en bedoelingen beter te begrijpen. De therapie is er ook op gericht om samen manieren te vinden om de onderlinge gezinsinteracties te verbeteren.

Individuele behandeling voor volwassenen

Bij alle traumabehandelingen wordt informatie gegeven over hoe personen kunnen reageren tijdens en na een heftige gebeurtenis en hoe traumaklachten tot uiting kunnen komen en hoe hiermee kan worden omgegaan. Naast EMDR behandelingen wordt ook CGT behandelingen gegeven waaronder exposuretherapie en schrijftherapie om de als traumatisch ervaren gebeurtenissen een plek te kunnen geven. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van NET , Narratieve Exposure therapie en elementen uit de Schematherapie zoals imaginaire rescripting en coping versterkende en steunende behandeling.