matrousjkaschoolspullen

Sensorische integratie

Sensoriek betekent waarneming met al onze zintuigen. Onder sensorische informatieverwerking verstaan we de mogelijkheid om informatie vanuit de wereld om ons heen en vanuit ons eigen lichaam op te nemen, te selecteren en deze informatie met elkaar te verbinden, zodat we op een juiste manier kunnen reageren.

Kinderen kunnen sensorische informatieverwerkingsproblemen hebben. Dit kan zich onder andere laten zien door: overstuur raken bij drukte, snel schrikken van licht of geluid, niet graag aangeraakt willen worden of overstuur raken van tanden poetsen, nagels knippen of haren kammen en wassen. Een sensorische integratiebehandeling is gericht op het beter leren verwerken van prikkels, waardoor het kind bijvoorbeeld beter in staat is zijn aandacht te richten en gericht te houden en zichzelf beter kan reguleren. Een sensorische integratiebehandeling vindt altijd plaats in combinatie met ouderbegeleiding en wordt ook vaak ingezet in combinatie met een traumabehandeling. Voor meer informatie zie www.nssi.nl