grafitimatrousjka

Missie en visie

Ieder die te maken heeft gehad met seksueel geweld, huiselijk geweld of een andere zeer ingrijpende gebeurtenis en hierdoor traumaklachten heeft ontwikkeld, heeft recht op hulp. De therapeuten van BRight GGZ bieden deze hulp graag, zowel aan volwassenen (specialistische GGZ) als aan kinderen en jongeren en hun gezinnen (specialistische jeugdhulp). We zijn allemaal betrokken hulpverleners, die graag zorg bieden vanuit een warm hart. We vinden het belangrijk dat onze cliënten zich begrepen en niet beoordeeld voelen. Wij proberen daarom onze hulp af te stemmen op de problemen, de verwachtingen, de wensen, de mogelijkheden en de krachten van onze cliënten.

 

We hebben de kennis en ervaring om traumaproblematiek, die samenhangt met deze nare gebeurtenissen op verschillende manieren te behandelen. Wij werken met een multidisciplinair team en kunnen daardoor problemen vanuit meerdere invalshoeken bekijken. Ook kunnen we als BRight GGZ collega’s behandelingen combineren, zodat we goed passende hulp kunnen bieden aan gezinnen, die met deze problemen worden geconfronteerd. Wij vinden het belangrijk dat de hulp aan de gezinsleden goed op elkaar wordt afgestemd en werken als collega’s nauw samen.

 

We werken graag samen met onze cliënten aan het verminderen van klachten, het versterken van krachten en het verbeteren van functioneren!