grafitismiley

Medewerkers en versterkers

Vanaf 1-1-2024 zijn Lennie Staats en Caroline Poleij praktijkhouders van BRight GGZ.


Lennie Staats
Lennie Staats is cliëntgerichte psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ze heeft ruime ervaring in de ambulante Jeugd-GGZ en is gespecialiseerd in het behandelen van klachten na het meemaken van seksueel misbruik, vooral binnen gezin/familie.

 

Registraties: Klinisch Psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, Orthopedagoog Generalist BIG, EMDR-therapeut
Lidmaatschap: VKJP, VEN, VPeP, NVO, LVVP, NVP, VGCT
Supervisor: NIP kinder en jeugd, VKJP, GZ- en KP opleiding

BIG psychotherapeut: 79044788816

BIG klinisch psycholoog: 59044788825

BIG orthopedagoog generalist: 99044788831

 

Kwaliteitsstatuut Lennie Staats

 

Caroline Poleij
Caroline is klinisch psycholoog, orthopedagoog generalist en cognitief gedragstherapeut. Zij is haar carrière begonnen als orthopedagoge in het onderwijs. Na haar opleiding tot cognitief gedragstherapeut is zij gaan werken in de jeugd-GGZ. Zij heeft veel ervaring met seksueel trauma, in het bijzonder eenmalig seksueel trauma en hulp aan gezinnen met huiselijk geweld. Zij maakt in haar therapieen gebruik van diverse traumatechnieken, en technieken vanuit de CGT, schematherapie en EFT.

 

Registraties: Klinisch psycholoog BIG, Cognitief gedragstherapeut VGCT, EMDR-therapeut
Lidmaatschap: VGCT, VKJP, VEN, NVO, LVVP
Supervisor: VGCT, VKJP, NVO, NIP Kinder en Jeugd , GZ-KP opleiding

BIG Klinisch psycholoog: 19050253925

BIG Orthopedagoog generalist: 59050253931

 

Kwaliteitsstatuut Caroline Poleij

 

 
BRight GGZ wordt daarnaast versterkt door:

 

Lynsey Reich
Lynsey is psychotherapeut, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Ze is in het begin van haar carrière werkzaam geweest bij een GGZ afdeling voor deeltijdbehandeling voor jongeren en heeft daarna vele jaren op een ambulante jeugdafdeling van de GGZ gewerkt. Ze heeft veel affiniteit en ervaring met trauma, waaronder seksueel trauma, en een diversiteit aan behandelmogelijkheden zodat zorg goed op elke persoon afgestemd kan worden.

 

Registraties: Psychotherapeut BIG, GZ-psycholoog BIG, EMDR Europe practitioner kinderen en Jeugdigen, EMDR Europe practitioner volwassenen, Kwaliteitsregister Psychotherapie
Lidmaatschap: VKJP, VEN, LVVP, NVP

BIG Psychotherapeut: 69911978016

BIG GZ-psycholoog: 49911978025

 

kwaliteitsstatuut Lynsey Reich

 

Tessa Coene
Tessa Coene is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij is haar carrière begonnen bij een medisch orthopedagogisch behandelcentrum voor jonge kinderen en heeft daarna gewerkt in de ambulante jeugdzorg en GGZ. Zij heeft daarbij ervaring opgedaan in het werken met zowel kinderen, jongeren als (jong)volwassenen. Tessa heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van emotionele problemen, zoals angst- en dwangklachten en traumagerelateerde klachten. Behandelvormen waar zij veel gebruik van maakt zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie.

 

Registraties:GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut
Lidmaatschap:NVGzP, VEN

BIG: 39919019625

 

Kwaliteitsstatuut Tessa Coene

 

Karlijn de Hek
Karlijn de Hek is GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Zij heeft veel ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van diverse soorten problematiek bij kinderen, jongeren en volwassenen. Zij heeft zowel bij grotere GGZ-instellingen als bij kleinere praktijken gewerkt. Inmiddels werkt Karlijn als zelfstandig GZ-psycholoog en heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van emotionele problematiek in het algemeen en traumaklachten in het bijzonder. Zij maakt hierbij gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR, narratieve exposure therapie en oplossingsgerichte technieken.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut
Lidmaatschap: NVGzP, VEN

BIG: 29913677825

 

Kwaliteitsstatuut Karlijn de Hek

 

Carolein Jeene
Carolein Jeene is GZ-psycholoog en EMDR-practitioner. Ze heeft veel ervaring op gedaan in grote instellingen met het diagnosticeren en behandelen van kinderen, jongeren en hun gezinsleden. Daarnaast heeft zij veel ervaring met behandeling van volwassenen. Ze heeft zich gespecialiseerd in emotionele problematiek. Haar expertise ligt met name op het behandelen van complexe trauma's als gevolg van (langdurig) seksueel misbruik en huiselijk geweld, waarbij gebruik wordt gemaakt van EMDR, Schema Therapie, Cognitieve Gedrags Therapie en speltherapie.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut

Lidmaatschap: NVGzP, VEN

BIG: 19058879325

 

Kwaliteitsstatuut Carolein Jeene

 

Loes Meijer
Loes Meijer heeft ruime ervaring in de SGGZ als psychiater/psychotherapeut met als specifieke aandachtsgebieden stemmings- en angststoornissen, PTSS, trauma gerelateerde problematiek, zwangerschap en psychiatrie. Daarnaast heeft zij een lange tijd gewerkt binnen de forensische psychiatrie als psychiater/psychotherapeut met als specifieke aandachtgebieden huiselijk geweld, trauma gerelateerde problematiek, PTSS, agressie en impulsregulatieproblematiek ADHD.

 

Registraties: Psychiater (BIG), psychotherapeut (BIG), cognitief gedragstherapeut, senior schematherapeut, psychotraumatherapeut, EMDR therapeut

Lidmaatschap: NVVP, VGCT, VEN, NTVP, VST

Supervisor: VGCT

 

AGB: 03068281

BIG psychiater: 89022792501

BIG psychotherapeut: 59022792516

 

Kwaliteitsstatuut Loes Meijer

 

Maria Tiller
Maria is gz psycholoog. Zij heeft gewerkt bij verschillende grote SGGZ instellingen met (jong)volwassenen zowel individueel als in groepsverband. Haar expertise ligt op het gebied van emotionele problemen, persoonlijkheidsproblematiek en (complex) trauma. Zij maakt graag gebruik van verschillende behandeltechnieken zoals cognitieve gedragstherapie, schrijftherapie, EMDR en schematherapie.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut

Lidmaatschap: VEN, NtVP

BIG:89928696225

 

Kwaliteitsstatuut Maria Tiller

 

 
Hulpverleners welke uitsluitend in de jeugdhulpverlening werkzaam zijn:

 

Yvonne van Rooijen
Yvonne van Rooijen is systeemtherapeut en forensisch orthopedagoog i.o. tot psychotherapeut. Zij heeft binnen de ambulante jeugd-GGZ veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopend problematiek. Zij heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van jongeren met trauma- en persoons gerelateerde problemen en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. hierbij werkt zij vanuit een gezinsgerichte aanpak, waarbij er ook aandacht is voor de andere leef contexten (familie, peers, social media, onderwijs etc.) Zij maakt gebruik van verschillende behandelmethode, waaronder Systeemtherapie, Schematherapie met lichaamsgerichte elementen (met het gezin). Geweldloos Verzet & Verbindend Gezag en Trauma- en oplossingsgerichte CGT. 

 

Registraties: SKJ (forensisch orthopedagoog), BIG (sociaal psychiatrisch verpleegkundige) en GFzPt Lidmaatschap: VGCT (CGT-medewerker), NVRG lid in opleiding tot systeemtherapeut

SKJ: 120017885

BIG: 99055750230

FGzPt: Psy-218538

 

Monika Nijkerk-Hirscher
Monika Nijkerk-Hirscher is ergotherapeut en sensorische integratietherapeut. Zij werkt sinds lange tijd in de jeugd-GGZ en heeft veel ervaring met sensorische integratiebehandelingen bij kinderen met psychiatrische problematiek. Zij is gespecialiseerd in behandeling van jonge kinderen van  0-4 jaar. Tevens heeft zij deskundigheid op het gebied van babymassage en alertheidsregulatie. 

 

Registraties: Kwaliteitsregister Paramedici

 

Hilda Donkersloot
Hilda Donkersloot is Gezins-en Relatietherapeut. Zij heeft jarenlang gewerkt in de Jeugd GGZ. Hilda heeft ruime ervaring in het werk met gezinnen met jongeren en het werk met partnerrelaties. Haar expertise ligt op het gebied van emotieregulatie en hechtingsproblematiek binnen relaties. Hilda heeft een open, begripvolle, oordeelvrije en concrete benadering in gesprekken. Zij vindt het belangrijk dat gezinsleden zich op een veilige manier kunnen (leren) uiten, waardoor het onderlinge begrip, vertrouwen en het herstel van verbinding op gang kan worden gebracht.

 

Registraties: Gezins- en Relatietherapeut (Systeemtherapeut), EFT therapeut, BIG (Verpleegkundige) Lidmaatschap: NVRG, Stichting EFT

BIG: 79022845630

 

Hennerieke Rietberg
Hennerieke Rietberg is GZ-psycholoog Kind & Jeugd. Zij heeft binnen diverse settings ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en gezinnen met uiteenlopende problematiek. Gedurende haar loopbaan heeft zij zich gespecialiseerd in de behandeling van traumagerelateerde problematiek en gedragsproblemen. Hierbij werkt zij vanuit een systeemgerichte benadering, waarbij aandacht is voor de relaties binnen het gezin en de omgeving waarin een kind of jongere opgroeit. Zij maakt gebruik van diverse behandelmethoden, waaronder EMDR, Schematherapie, Traumagerichte Cognitieve Gedragstherapie, Narratieve Exposure Therapie (NET), Geweldloos Verzet en hechtingsbevorderende interventies, gebaseerd op Attachment Based Family Therapy en Modified Interaction Guidance (MIG). Hennerieke biedt ook behandeling in het Spaans.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR basistherapeut

Lidmaatschap: NIP, VEN

BIG: 29928402525

 

 
Voor consultatie en medicatieadvies werken wij ook samen met de volgende psychiater:

 

Muzaffer Kurt

BIG: 29064620401

AGB persoonlijk: 03068912

www.praktijkkurt.nl

 

 
Administratieve ondersteuning:

 

Kim Hijkamp

Administratie

 

Sandra Terweij

Administratie

 

Kwaliteitsbeleid

BRight GGZ is gecertificeerd conform de HKZ Norm Kleine organisaties: 2021. Dit houdt in dat onze zorgprocessen en organisatorische processen kwalitatief in orde zijn. Ook zijn we als praktijkhouders in het bezit van een LVVP visitatiecertificaat waarvoor wij elke 5 jaar worden gevisiteerd. De LVVP toetst hierbij of wij aan de gestelde kwaliteitscriteria voor beroepsuitoefening en praktijkvoering voldoen.

 

BRight GGZ monitort of de geboden behandelingen effectief zijn en of u tevreden bent over de behandeling en de wijze waarop we met u omgaan. Klachten en incidenten worden bijgehouden en vervolgd door verbeteracties.

 

Alle medewerkers zijn lid van beroepsverenigingen, die nascholing verlangen om te blijven voldoen aan de door hen gestelde kwaliteitseisen.