grafitismiley

Medewerkers en versterkers

BRight GGZ is opgericht door Lennie Staats, Lynsey Reich en Caroline Poleij.


Lennie Staats
Lennie Staats is psychotherapeut en klinisch psycholoog. Ze heeft ruime ervaring in de ambulante Jeugd-GGZ en is gespecialiseerd in het behandelen van klachten na seksueel misbruik.

 

Registraties: Klinisch Psycholoog BIG, Psychotherapeut BIG, EMDR-therapeut
Lidmaatschap: VKJP, VEN, VCgP, NVO, LVVP, NVP, VGCT
Supervisor: NIP kinder en jeugd, VKJP, GZ- en KP-opleiding

 

Kwaliteitsstatuut Lennie Staats

 

Lynsey Reich
Lynsey is psychotherapeut, GZ-psycholoog en EMDR-therapeut. Ze is in het begin van haar carriere werkzaam geweest bij een GGZ afdeling voor deeltijdbehandeling voor jongeren en heeft daarna vele jaren op een ambulante jeugdafdeling van de GGZ gewerkt. Ze heeft veel affiniteit en ervaring met trauma, waaronder seksueel trauma, en een diversiteit aan behandelmogelijkheden zodat zorg goed op elke persoon afgestemd kan worden.

 

Registraties: Psychotherapeut BIG, GZ-psycholoog BIG, EMDR-therapeut (K&J)
Lidmaatschap: VKJP, VEN, LVVP/p>

 

Kwaliteitsstatuut Lynsey Reich

 

Caroline Poleij
Caroline is klinisch psycholoog en cognitief gedragstherapeut. Zij is haar carriere begonnen als orthopedagoge en heeft hierin vanaf het begin affiniteit gehad met het samengaan van emotionele problemen met leerproblemen. Na haar opleiding tot cognitief gedragstherapeut is zij gaan werken in de jeugd-GGZ. Tevens heeft zij veel ervaring met seksueel trauma, in het bijzonder eenmalig seksueel trauma.

 

Registraties: Klinisch psycholoog BIG, EMDR-therapeut
Lidmaatschap: VGCT, VKJP, VEN, NVO, LVVP
Supervisor: VGCT, VKJP, NVO, NIP Kinder en Jeugd , GZ-KP opleiding

 

Kwaliteitsstatuut Caroline Poleij

 

 
BRight GGZ wordt daarnaast versterkt door:

 

Woike Helder
Woike Helder is gezins- en relatietherapeut. Zij werkte in de jeugdbescherming en werkt al lange tijd in de kinderpsychiatrie. Zij heeft zich gespecialiseerd in het werken met gezinnen waar sprake is van seksueel misbruik en geweld. Zij zoekt samen met de cliënten en hun omgeving naar de krachten en oplossingen die bij hen passen. Ze heeft samen met collega’s een systeembehandeling voor klachten na seksueel misbruik ontwikkeld.

 

Registraties: Gezins- en relatietherapeut NVRG

 

Monika Nijkerk-Hirscher
Monika Nijkerk-Hirscher is ergotherapeut en sensorische integratietherapeut. Zij werkt sinds lange tijd in de jeugd-GGZ en heeft veel ervaring met sensorische integratiebehandelingen bij kinderen met psychiatrische problematiek. Zij is gespecialiseerd in behandeling van jonge kinderen van  0-4 jaar. Tevens heeft zij deskundigheid op het gebied van babymassage en alertheidsregulatie. 

 

Registraties: Kwaliteitsregister Paramedici

 

Karen van Zon www.vanzonpsychologie.nl
Karen van Zon is orthopedagoog/gz-psycholoog en heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van trauma gerelateerde problematiek. Zij richt zich hierbij ook op hele jonge kinderen. Daarnaast heeft zij specifieke deskundigheid op het gebied van ernstige gedrags- en/of psychiatrische problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR-practitioner (K&J), Psychotraumatherapeut NtVP
Lidmaatschap: NVGzP, VEN, NtVP
Supervisor: GZ-opleiding EMDR supervisor i.o.(K&J&V)
Voor kwaliteitsstatuut zie haar website.

 

Dorris van Wensen
Dorris van Wensen is Gezins- en Relatietherapeut. Zij werkte 15 jaar in een grote jeugd-GGZ instelling in Amsterdam waar zij veel ervaring opdeed met trauma in gezinnen. Daarnaast werkt zij sinds een aantal jaar vanuit eigen praktijk. Dorris heeft o.a ervaring in het werken met gezinnen met jongeren en met partnerrelaties. Zij heeft expertise op het gebied van hechtingsrelaties in gezinnen en bij partners. Dorris vindt het belangrijk gezinnen/ouders weer te verbinden door tot een gemeenschappelijk gezinsverhaal en thema te komen.

 

Registraties: Gezins- en Relatietherapeut (Systeemtherapeut), EFT therapeut.
Lidmaatschap: NVRG, NVPA

 

Manon Apenhorst
Manon is GZ psycholoog en heeft ruime ervaring met de behandeling van jongeren, jongvolwassenen en volwassenen. Zij heeft jarenlang in de gesloten jeugdzorg gewerkt en is momenteel werkzaam in een praktijk voor de basis GGZ en specialistische GGZ. Daarnaast is zij als ZZPer verbonden aan BRight GGZ. Manon heeft affiniteit en ervaring met de behandeling van traumagerelateerde klachten. Binnen de behandeling maakt zij gebruik van EMDR, CGT, schematherapeutische technieken, motiverende gespreksvoering en (korte) oplossingsgerichte therapie.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut
Lidmaatschap: NVGzP, VEN

 

Kwaliteitsstatuut Manon Apenhorst

 

http://www.krachtvoerbehandeling.nl

 

Tessa Coene
Tessa Coene is Orthopedagoog en GZ-psycholoog. Zij is haar carrière begonnen bij een medisch orthopedagogisch behandelcentrum voor jonge kinderen en heeft daarna gewerkt in de ambulante jeugdzorg en GGZ. Zij heeft daarbij ervaring opgedaan in het werken met zowel kinderen, jongeren als (jong)volwassenen. Tessa heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van emotionele problemen, zoals angst- en dwangklachten en traumagerelateerde klachten. Behandelvormen waar zij veel gebruik van maakt zijn cognitieve gedragstherapie, EMDR en oplossingsgerichte therapie.

 

Registraties:GZ-psycholoog BIG, EMDR therapeut
Lidmaatschap:NVGzP, VEN

 

Kwaliteitsstatuut Tessa Coene

 

 

Monica Rosso
Monica Rosso is GZ-psycholoog en werkte jaren als behandelaar in diverse specialistische GGZ-instellingen en in de basis GGZ. De laatste jaren heeft zij zich vooral gespecialiseerd in korte intensieve behandeling voor cliënten met complexe PTSS. Zij richt zich met name op het behandelen van (jong)volwassenen. Zij maakt onder andere gebruik van EMDR en exposure.

 

Registraties:GZ-psycholoog BIG, EMDR-therapeut
Lidmaatschap:NVGzP en VEN

 

Kwaliteitsstatuut Monica Rosso

 

 

Myrna Cleef
Myrna Cleef is Orthopedagoog en in opleiding tot Orthopedagoog Generalist. Tevens in opleiding tot cognitief gedragstherapeut en EMDR therapeut. Zij heeft jarenlang gewerkt in de jeugd- en opvoedhulp en is gespecialiseerd in hulpverlening aan jongeren in afhankelijkheidsproblematiek zoals loverboyproblematiek.

 

Lidmaatschap:NVO, VGCT en SKJ

 

Annelieke van Dam
Annelieke is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Door haar jarenlange werkzaamheden voor een grote instelling voor SGGZ en specialistische jeugdhulp, heeft ze ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren, jongvolwassenen. De laatste jaren heeft Annelieke vooral gewerkt met jongeren en jongvolwassenen en zich gespecialiseerd in (beginnende) persoonlijkheidsproblematiek, chronische emotionele problemen en trauma. Ook heeft ze veel ervaring en plezier in het geven van werkbegeleiding en supervisie aan collega´s. Annelieke maakt vaak gebruik van EMDR, cognitieve gedragstherapie en schemafocused therapie.

 

Registraties: GZ-psycholoog BIG, cognitief gedragstherapeut, junior schematherapeut, EMDR therapeut

 

Lidmaatschap: VGCT, VEN, vereniging voor schematherapie

 

Kwaliteitsstatuut Annelieke van Dam

 

Voor consultatie en medicatieadvies werken wij samen met de volgende psychiaters:

 

Lieselotte van Dongen http://www.lcamvandongen.nl
Loes Meijer