ipadtekening2

Links

Seksueel geweld

www.centrumseksueelgeweld.nl/

Landelijk centrum Seksueel geweld

 

www.ggd.amsterdam.nl/seksueel-geweld/ssga/

 

Onderdeel van de GGD is het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA). Het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) ondersteunt professionals en instellingen die hulp en opvang bieden aan slachtoffers van seksueel geweld. SSGA is een specialistisch expertisebureau dat zich bezig houdt met het verzamelen en verspreiden van informatie, het organiseren van deskundigheidsbevordering en het geven van advies.

 

www.qpido.nl

Qpido is het seksespecifieke expertisecentrum, waarvan de medewerkers voorlichtingen geven op scholen aan leerlingen, docenten en ouders. Ze geven trainingen aan professionals en bieden ambulante hulp aan jongeren die te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Vlogs voor volwassen slachtoffers van seksueel geweld, vlogs voor kinderen, vlogs voor ouders en naasten en vlogs voor hulpverleners:

https://centrumseksueelgeweld.nl/vlogs/

 

Iva Bicanic beantwoordt vragen over seksueel misbruik (Youtube filmpje)

 

Trauma en Hechting

www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden/psychotrauma-en-stressorgerelateerde-stoornissen/introductie

GGZ kwaliteitsstandaarden

 

www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders-jongeren/trauma/

Landelijk kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 

www.brainwiki.nl/trauma/

Informatie over psychische problemen bij kinderen, in het bijzonder trauma

 

www.thuisarts.nl/posttraumatische-stressstoornis

Informatie over PTSS

 

https://www.koppsupport.nl (PTSS)

Informatie voor jongeren over ouders met PTSS

 

www.nvvp.net/cms/showpage.aspx?id=1514

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie informatie over trauma

 

www.youtube.com/watch?v=ABpqS28-3RI&ab_channel=IMHNederland

Uitleg over gehechtheidsrelaties

 

beaconhouse.org.uk/resources/

Engelstalige site met informatie over trauma en hechting en veel tips

 

Huiselijk Geweld

www.steunpunthuiselijkgeweld.nl/

Steunpunt Huiselijk Geweld

 

switch-samen.nl/

Switch samenwerkingsverband BRight GGZ, de Waag, de Blijfgroep en Altra voor gezinnen met huiselijk geweld

 

EMDR

www.emdr.nl

Informatie over EMDR bij volwassenen

 

www.emdrkindenjeugd.nl

Informatie over EMDR bij kinderen

 

Cognitieve gedragstherapie

www.youtube.com/watch?v=odo6v527jxI

Informatie over cognitieve gedragstherapie

 

Schematherapie

www.schematherapie.nl/schematherapie

Informatie over schematherapie

 

Andere links

www.adfstichting.nl

Site van de angst-, dwang- en fobiestichting

 

www.adfjongeren.nl

Informatie over angstklachten voor jongeren

 

www.bibbers.nl

Voorlichting over angstklachten voor kinderen

 

www.kenniscentrumimh.nl

Informatie over Infant Mental Health, het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren

 

www.rouwhulp.nl

Informatie over behandelprogramma’s bij rouw

 

www.trimbos.nl

Nederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg en Verslaving