ipadtekening2

Links

www.adfstichting.nl

site van de angst-, dwang- en fobiestichting

 

www.adfjongeren.nl

informatie over angstklachten voor jongeren

 

www.brainwiki.nl
informatie over psychische problemen bij kinderen

 

www.bibbers.nl

voorlichting over angstklachten voor kinderen

 

www.balansdigitaal.nl

site van de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelings-stoornissen bij leren en/of gedrag, zoals ADHD, dyslexie en PDD-NOS

 

www.emdrkindenjeugd.nl

informatie over EMDR

 

www.hulpmix.nl
site voor jongeren met informatie over hulpverlening

 

www.kenniscentrum-kjp.nl
landelijk kenniscentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie

 

www.kenniscentrumimh.nl

informatie over Infant Mental Health, het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren.

 

www.shginfo.nl
Steunpunt Huiselijk Geweld

 

www.rouwhulp.nl

 

www.trimbos.nl
Nederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheidszorg en Verslaving

 

www.qpido.nl

Qpido biedt laagdrempelige preventieve programma's aan ter voorkoming van seksueel grensoverschrijdend gedrag en loverboyproblematiek.

 

www.nssi.nl

informatie over sensorische integratieproblematiek

 

www.ggd.amsterdam.nl

Onderdeel van de GGD is het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA). SSGA heeft als doel bestrijding en preventie van seksueel geweld en verbetering van hulpverlening na seksueel geweld.