legotheekransje

Kosten en vergoeding

De vergoedingsregeling voor kosten van GGZ hulpverlening is afhankelijk van de leeftijd van de persoon, die zorg vraagt. Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoedt de gemeente de kosten. Voor personen van 18 jaar en ouder worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Vergoedingsregeling volwassenen t/m 31-12-2021

Behandeling wordt vergoed via het basispakket van uw zorgverzekering. BRight GGZ heeft met de meeste ziektekostenverzekeraars een contract voor Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ ( ASR, Caresq, CZ, DSW, Eno, Menzis, ONVZ, VGZ, Zilveren Kruis/de Friesland en Zorg en Zekerheid. Let op bij CZ: voor de SGGZ een enkele medewerker).

U kunt zelf nagaan of uw zorgverzekeraar onder een van de bovengenoemde zorgverzekeringen valt , zie http://www.zorgwijzer.nl/faq/welke-zorgverzekeraars-zijn-er#vgz Ieder volwassen persoon heeft een wettelijk verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Dat betekent dat de eerste 385 euro aan zorgkosten door u zelf betaald moeten worden. Pas daarna betaalt de zorgverzekeraar de kosten. Als u hebt gekozen voor een polis met hoger eigen risico dan moet u eerst dit bedrag betalen alvorens de zorgverzekeraar tot vergoeding van kosten overgaat.

Let op: voorwaarde voor vergoeding is dat u een verwijzing heeft van de huisarts. Op de verwijzing moet expliciet staan dat u verwezen wordt naar de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ met hierbij vermeld de soort problematiek in termen van een DSM V classificatie. Uw huisarts is hiervan op de hoogte en kan bij twijfel hierover met ons contact op nemen. Tevens moet de AGB-code en handtekening van de huisarts op de verwijsbrief vermeld staan.

Betalingsverloop

Wij brengen de kosten na afloop van de behandeling of indien de behandeling langer duurt dan 1 jaar, na 1 jaar rechtstreeks in rekening bij uw ziektekostenverzekeraar. Daarna vraagt de ziektekostenverzekering u het eigen risico te betalen. Indien het moeilijk voor u is om het eigen risicobedrag in een keer te betalen, kunt u met de ziektekostenverzekeraar een regeling treffen om het te betalen in termijnen.

 

Let op, per 1-1-2022 gaan de zorgverzekeraars over op het Zorgprestatiemodel

Klik op onderstaande link voor uitleg:

 

Het Zorgprestatiemodel per 1-1-2022

 

Wij hebben voor 2022, met uitzondering van Caresq, met alle ziektekostenverzekeraars een contract afgesloten.

 

Tarieven

Dit zijn de tarieven voor Generalistische Basis GGZ in 2021

Dit zijn de tarieven voor de Specialistische GGZ in 2021

Vergoedingsregeling voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wij hebben een contract voor jeugd GGZ met de gemeenten van regio Amsterdam-Amstelland . Dit betekent dat de kosten voor jeugd GGZ hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar vergoed worden door de volgende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel, Uithoorn en Zaanstreek-Waterland. Er hoeft voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geen eigen risico te worden betaald.

Voorwaarde voor vergoeding is dat u verwezen wordt door de huisarts, jeugdarts, een medisch specialist, een Ouder Kind Team of een gecertificeerde instelling

Afzeggen van afspraken

Als u een afspraak afzegt, vragen wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. Wij zoeken dan naar een andere datum en tijd. Als de afspraak binnen 24 uur afgezegd wordt of u vergeet de afspraak dan hanteren wij een tarief van 50 euro. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed. BRight GGZ stuurt u dan een rekening. Op deze rekening staan de betalingsvoorwaarden.