iphonetekening2

Klachtenregeling

Wanneer u klachten heeft over uw behandeling, kunt u dit het beste eerst met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat het gaat om een misverstand dat uitgepraat kan worden.

 

Als dit niet lukt, kan een gesprek plaatsvinden met een van de collegas van BRight GGZ en wordt nagegaan of er alsnog een oplossing te vinden is.

 

Als dit evenmin tot een werkbare oplossing leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling conform de voorschriften van de LVVP.

 

Indien u een klacht heeft over een van de freelancers met wie BRight GGZ samenwerkt, kunt u via hun site informatie inwinnen over hun klachtenprocedure.