matrousjkaschoolspullen

Huiselijk geweld

BRight GGZ werkt samen met de Waag, Altra en de Blijfgroep binnen het samenwerkingsverband Switch. Switch biedt behandeling en begeleiding aan gezinnen die te maken hebben met ernstig en herhaaldelijk huiselijk geweld. De behandeling is erop gericht om (intergenerationele) geweldspatronen te doorbreken. De hulp richt zich op ouders en kinderen, op zowel de daders als de slachtoffers van het huiselijk geweld.

Alleen het Ouder en Kindteam, de Jeugdbescherming, Blijvend Veilig of een andere gecertificeerde instelling kan een gezin met deze problematiek aanmelden bij Switch.

Aanmelding voor Switch verloopt niet via BRight GGZ. Zie voor verdere aanmeldprocedure en verdere informatie https://switch-samen.nl/