grafitischoolspullen

Aanmelden

Stap 1. Aanmelden kan van maandag t/m donderdag tijdens ons telefonisch spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur. Buiten deze tijden is het mogelijk een voicemailbericht in te spreken. Vermeld s.v.p. duidelijk uw naam en een telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent, dan bellen we zo spoedig mogelijk terug. Het is ook mogelijk een email te sturen, met het verzoek te bellen. Alleen aanmeldingen die telefonisch zijn doorgesproken met een van de praktijkhouders worden op de wachtlijst gezet.

Stap 2. In het telefonisch contact bespreken we kort de reden van aanmelding en maken we gezamenlijk een inschatting of wij iets voor u kunnen betekenen. We sturen u een aanmeldingsformulier, wat u of de persoon die de aanmelding met ons bespreekt, ingevuld kunt terugsturen.

Stap 3. Voordat een eerste afspraak kan plaatsvinden, is een verwijzing nodig van de huisarts, medisch specialist. Indien het een behandeling van een kind of jongere onder de 18 jaar betreft, is een beschikking van een Ouder Kind Team of een Gecertificeerde Instelling ook toereikend. Uw verwijzer kan de beschikking opsturen. U kunt deze verwijzing door de verwijzer laten faxen naar: 020-3700524 . De verwijsbrief kan ook opgestuurd worden naar: BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, Baarsjesweg 224 2de verd. 1058 AA Amsterdam

Stap 4. We maken zodra u aan de beurt bent een afspraak voor een intake-gesprek. Indien er sprake is van een wachtlijst, krijgt u dit te horen bij het aanmeldingsgesprek.

Stap 5. Neem bij de intake een identiteitsbewijs mee.